PLEJE / VEDLIGEHOLD

Pleje af grønne områder


GreenCare udfører alle typer arbejdsopgaver inden for pleje og vedligeholdelse af grønne områder – uanset områdets størrelse.


Vi tilbyder serviceaftaler med plejeplan, der i hvert enkelt tilfælde tilpasses det pågældende område. Planen beskriver præcist og detaljeret, hvilken pleje der skal udføres, og hvor ofte, så arealet til enhver tid fremtræder velpasset og indbydende.


Tag os med på råd, det betaler sig.

Vi står også parat med gode råd og anvisninger på renovering, hvis det kan vise sig lønsomt for den langsigtede pleje af udenoms arealerne. Måske kan det svare sig at omlægge anlægget og tjene renoveringen hjem i form af besparelser på efterfølgende vedligehold.


Lad GreenCare forestå den fremtidige pleje og vedligeholdelse af udemiljøet - så er du sikker på et godt og professionelt resultat.Ejendomsservice for boligforeninger og erhverv


GreenCare løser enhver servicerelateret opgave. Ingen boligforening eller virksomhed er ens, og enhver løsning skal tilpasses den enkelte kundens behov, uanset om der er tale om enkelte opgaver eller totalløsninger.


Med vores plejeplaner i hånden er forventningerne afstemte og ikke mindst pengene brugt til det rigtige, og vi har med stor succes udført arbejdet ud fra dette. Vi hjælper med det, du netop har behov for.Træfældning og beskæring af træer og buske


GreenCare er altid ajourført med de nyeste beskæringsmetoder, ligesom medarbejderne har den fornødne uddannelse til fældning af træer med vanskelig tilgang, placering eller størrelse. Vi rydder op efter os og fjerner både grene og stamme – medmindre andet er aftalt.  Ved større fældnings- og/eller nedfiringsopgaver løser vores gode samarbejdespartner gennem mange år opgaven.Snerydning i glatførebekæmpelse


Der er i vintermånederne stor risiko for kulde, frost og sne i Danmark. Det er vigtigt, at undgå glatte eller snedækkede køre- og gangarealer, så der ikke sker ulykker.


Med en GreenCare sne-serviceaftale er du garanteret snerydning og glatførebekæmpelse af veje, parkeringspladser, fortove og gangarealer, så arealerne er fremkommelige og sikre. Vi har 24 timers beredskab og er tilknyttet varslingstjeneste om vejrudviklingen.


Med en sms-aftale er du/I altid informeret om køre- og gangarealernes tilstand.