HEGNSYN

Hegnsyn


Snak jer tilrette

Chancen for at bevare et godt eller tåleligt naboskab er størst, hvis I kan snakke jer tilrette.


Et hegnsyn bør være den sidste mulighed, for hvis ikke man er uvenner med sin nabo før et hegnsyn, så er man det som regel efter.


Prøv for eksempel at give naboen pjecen "Hegn og et godt naboskab". Pjecen kan fås på papir hos de fleste kommuner eller den kan hentes på nettet ved at søge på

"Hegn og et godt naboskab"


Hegnsynets sammensætning

Hegnsynet er kommunalt nedsat og består af 3 medlemmer og en sekretær. Sekretæren er som regel fra teknisk forvaltning og medlemmerne er politisk udpegede, dog skal der blandt dem være en plantekyndig og en bygningskyndig (ofte den samme).

Hvis du vil begære hegnsyn, er det en god ide først at ringe til teknisk forvaltning og snakke med sekretæren om, hvordan det plejer at foregå i din kommune. Højst sandsynlig kan du også få en fornemmelse af, hvordan kendelsen vil falde ud.

Hegnsloven er lovgrundlaget for hegnssynet


Hegnsynets kendelser

Hegnsynet vil først søge at forlige sagen, og hvis det ikke er muligt, afsiger de en kendelse. Kendelsen tager som regel hensyn til parternes forklaring, hvilke omgivelser hegnet skal stå i og parternes ønsker til hegnets udformning.


Hegnsynets kendelser omfatter altid:

Om der skal være hegn

Hvordan udgifterne til hegnet skal fordeles

Hvilken slags hegn der skal være, og hvornår det skal være færdigt

Hvordan udgiften til hegnssynet skal fordelesHegnsloven kort


Hegnslovens formål


Hegnsloven giver svar på en række spørgsmål om nabohegn, fx:

Hvor højt må hegnet være

Hvor hegnet skal stå

Hvem skal betale for hegnet

Hvordan afgøres uenigheder om hegn


Loven kan bruges til at undersøge, om et nyt hegn vil overholde lovkravene, og hvad man som naboer kan forlange af hinanden.

Hvor gælder hegnsloven?


Hegnsloven gælder for nabohegn, som er:

Fælleshegn

Fælleshegn står i skel.

Normalhøjden er 1,80 meter og den maximale højde er 2,0 meter

Eget hegn

Eget hegn står langs skellet i en afstand op til 1,75 meter fra skel

Den maximale højde er 2,0 meter + den afstand hegnet står fra skellet


Hegnsloven gælder ikke for:

Indre hegn

Indre hegn står ikke langs skellet eller længere fra skel end 1,75 meter


Måske er hegnet også omfattet af andre bygnings bestemmelser, lokal planer, servitutter osv.


Fordeling af udgifterne til hegn

Udgifterne eller arbejdet til et nyt fælleshegn skal deles mellem naboerne.


Hvis hegnet tjener den ene nabo mere end den anden, eller der findes en anden fysisk adskillelse af grundene, som gør hegnet overflødigt, kan udgifterne i stedet fordeles efter forholdene.


Ved ændringer af et eksisterende hegn, som ikke er udskiftningsmodent, skal den nabo, som ønsker at ændre hegnet, afholde udgifterne eller arbejdet med hegnet.


Udgifterne eller arbejdet med at vedligeholde hegnet, skal deles mellem parterne. Dog kan udgifterne/arbejdet fordeles efter forholdene, hvis hegnet tjener den ene nabo mere end den anden.


Hegnslovens bogstav og tvister

Tvister om hegn afgøres af hegnsynet. Hegnsloven er lovgrundlaget for Hegnsynet og lovteksten kan læses på www.hegnsloven.dk 


Loven er lang og knudret, men der findes en pjece: "Hegn og et godt naboskab", som er lettere at forstå. Pjecen kan fås på papir hos de fleste kommuner eller den kan læses og udskrives hos "Foreningen af hegnsyn"Ledningsveje


Hvor ligger ledningerne ?

De fleste forsyningsledninger ligger under jorden og i skellet ud til offentlig vej. Men der er stor forskel på, hvor dybt de ligger og, hvor godt de er mærket af.


For at undgå skader og erstatningskrav, er det nødvendigt at finde ud af, hvor ledningerne ligger. Oplysningerne fås forskellige steder og det er en god ide, at tænke igennem hvilke forsynings leverandører, der er til ejendommen.


For det meste er det:

Vand og kloak

Telefon, internet og kabel tv

Gas eller fjernvarme

El/strøm


Lednings ejerne på Sjælland er som regel: Kommunen, DONG og TDC, men ikke altid, og det er heller ikke altid ens, hvem der ejer hvad.


Desværre kan elselskaberne ofte ikke oplyse, hvor stikledningen fra det offentlige net og ind til ejendommen ligger, fordi stikledningen er husejerens ejendom. Spørg eventuelt den elektriker, I plejer at bruge, eller få elselskabet til at påvise ledningen.


Der er ikke altid mål på tegningerne, så for at finde ledningerne skal man også kigge efter andre holdepunkter, fx. hvordan de ligger i forhold til vejen, huset, nabo ejendommen osv. Samt om man kan se skabe, stik eller ledninger på vejen eller huset.