HEGN

Godt at vide inden du går i gang...


Rydning før hegn – hvor meget skal der til ?


Der skal være arbejdsplads langs hegnet, og man helst skal også kunne komme frem til hegnet med materialerne på en trillebør eller lignende.


Når man laver vandret hegn, har man brug for ca. 75 cm. fri plads på begge sider af hegnet.

Når man laver lodret hegn, har man brug for ca. 75 cm. fri plads på rafte siden og ca. 20 cm. på løsholter siden.


Hegnets linie bør være fri for større trærødder, træstubbe og lignende, fordi det forsinker eller forhindrer nedgravningen af stolperne. Og fordi en del træer skyder fra roden, og det kan skade hegnet senere.

Hvis der står nogle træstubbe, som det er for dyrt eller besværligt at fjerne, kan man i stedet arbejde med lidt forskellige fag-længder (afstanden mellem stolperne) før og efter stubben(ene). Det koster måske et eller flere ekstra fag, men nogen gange er det den bedste/billigste løsning.


Man kan for det meste beskytte særlige planter, som står indenfor arbejdsområdet ved at trække dem væk fra hegnet med et reb eller ved at lægge en spand over mindre planter.


Læs om hegnsyn, hegnsloven m.m. her