HEGNSYN

Hegnsyn

 

Snak jer tilrette

Chancen for at bevare et godt eller tåleligt naboskab er størst, hvis I kan snakke jer tilrette.

 

Et hegnsyn bør være den sidste mulighed, for hvis ikke man er uvenner med sin nabo før et hegnsyn, så er man det som regel efter.

 

Prøv for eksempel at give naboen pjecen "Hegn og et godt naboskab". Pjecen kan fås på papir hos de fleste kommuner eller den kan hentes på nettet ved at søge på

"Hegn og et godt naboskab"

 

Hegnsynets sammensætning

Hegnsynet er kommunalt nedsat og består af 3 medlemmer og en sekretær. Sekretæren er som regel fra teknisk forvaltning og medlemmerne er politisk udpegede, dog skal der blandt dem være en plantekyndig og en bygningskyndig (ofte den samme).

Hvis du vil begære hegnsyn, er det en god ide først at ringe til teknisk forvaltning og snakke med sekretæren om, hvordan det plejer at foregå i din kommune. Højst sandsynlig kan du også få en fornemmelse af, hvordan kendelsen vil falde ud.

Hegnsloven er lovgrundlaget for hegnssynet

 

Hegnsynets kendelser

Hegnsynet vil først søge at forlige sagen, og hvis det ikke er muligt, afsiger de en kendelse. Kendelsen tager som regel hensyn til parternes forklaring, hvilke omgivelser hegnet skal stå i og parternes ønsker til hegnets udformning.

 

Hegnsynets kendelser omfatter altid:

 • Om der skal være hegn
 • Hvordan udgifterne til hegnet skal fordeles
 • Hvilken slags hegn der skal være, og hvornår det skal være færdigt
 • Hvordan udgiften til hegnssynet skal fordeles

 

 

Hegnsloven kort

 

Hegnslovens formål

 

Hegnsloven giver svar på en række spørgsmål om nabohegn, fx:

 • Hvor højt må hegnet være
 • Hvor hegnet skal stå
 • Hvem skal betale for hegnet
 • Hvordan afgøres uenigheder om hegn

 

Loven kan bruges til at undersøge, om et nyt hegn vil overholde lovkravene, og hvad man som naboer kan forlange af hinanden.

Hvor gælder hegnsloven?

 

Hegnsloven gælder for nabohegn, som er:

 • Fælleshegn
 • Fælleshegn står i skel.
 • Normalhøjden er 1,80 meter og den maximale højde er 2,0 meter
 • Eget hegn
 • Eget hegn står langs skellet i en afstand op til 1,75 meter fra skel
 • Den maximale højde er 2,0 meter + den afstand hegnet står fra skellet

 

Hegnsloven gælder ikke for:

 • Indre hegn
 • Indre hegn står ikke langs skellet eller længere fra skel end 1,75 meter

 

Måske er hegnet også omfattet af andre bygnings bestemmelser, lokal planer, servitutter osv.

 

Fordeling af udgifterne til hegn

Udgifterne eller arbejdet til et nyt fælleshegn skal deles mellem naboerne.

 

Hvis hegnet tjener den ene nabo mere end den anden, eller der findes en anden fysisk adskillelse af grundene, som gør hegnet overflødigt, kan udgifterne i stedet fordeles efter forholdene.

 

Ved ændringer af et eksisterende hegn, som ikke er udskiftningsmodent, skal den nabo, som ønsker at ændre hegnet, afholde udgifterne eller arbejdet med hegnet.

 

Udgifterne eller arbejdet med at vedligeholde hegnet, skal deles mellem parterne. Dog kan udgifterne/arbejdet fordeles efter forholdene, hvis hegnet tjener den ene nabo mere end den anden.

 

Hegnslovens bogstav og tvister

Tvister om hegn afgøres af hegnsynet. Hegnsloven er lovgrundlaget for Hegnsynet og lovteksten kan læses på www.hegnsloven.dk

 

Loven er lang og knudret, men der findes en pjece: "Hegn og et godt naboskab", som er lettere at forstå. Pjecen kan fås på papir hos de fleste kommuner eller den kan læses og udskrives hos "Foreningen af hegnsyn"

 

 

Ledningsveje

 

Hvor ligger ledningerne ?

De fleste forsyningsledninger ligger under jorden og i skellet ud til offentlig vej. Men der er stor forskel på, hvor dybt de ligger og, hvor godt de er mærket af.

 

For at undgå skader og erstatningskrav, er det nødvendigt at finde ud af, hvor ledningerne ligger. Oplysningerne fås forskellige steder og det er en god ide, at tænke igennem hvilke forsynings leverandører, der er til ejendommen.

 

For det meste er det:

 • Vand og kloak
 • Telefon, internet og kabel tv
 • Gas eller fjernvarme
 • El/strøm

 

Lednings ejerne på Sjælland er som regel: Kommunen, DONG og TDC, men ikke altid, og det er heller ikke altid ens, hvem der ejer hvad.

 

Desværre kan elselskaberne ofte ikke oplyse, hvor stikledningen fra det offentlige net og ind til ejendommen ligger, fordi stikledningen er husejerens ejendom. Spørg eventuelt den elektriker, I plejer at bruge, eller få elselskabet til at påvise ledningen.

 

Der er ikke altid mål på tegningerne, så for at finde ledningerne skal man også kigge efter andre holdepunkter, fx. hvordan de ligger i forhold til vejen, huset, nabo ejendommen osv. Samt om man kan se skabe, stik eller ledninger på vejen eller huset.

GREENCARE

Blåmejsevej 9 · 3400 Hillerød · T: 4070 5020 · E: info@greencare.dk

Copyright @ All Rights Reserved

Medlem af Danske Anlægsgartneres Garantiordning

Danske Anlægsgartneres Garantiordning sikrer kunderne erstatning ved mislykkede anlægsprojekter.

Garantiordningen omfatter Håndværkets Ankenævn, der behandler bl.a. uoverensstemmelser mellem medlemmerne af Danske Anlægsgartnere og deres kunder. Garantiordningen er et sikkerhedsnet, der sørger for, at kundernes rettigheder sikres både med hensyn til det udførte arbejdes kvalitet og pris.

Og dette også i de tilfælde hvor det pågældende anlægsgartnerfirma er lukket eller ikke indstillet på at udbedre de påviste mangler mv.

www.dag.dk